You are currently viewing יועצת זוגית

יועצת זוגית

יועץ זוגי הוא אדם הנותן ייעוץ לאנשים הנמצאים במערכת יחסים אחד עם השני. תפקידו של יועץ זוגי הוא לספק טיפול לזוגות, שיכול להיות כל דבר, החל מלימוד  כישורי תקשורת וכלה בהנחיית פתרון בעיות משותפות. ייעוץ מסוג זה יכול לסייע למערכות יחסים במצוקה או לסייע לזוגות לפתח כישורים או אסטרטגיות חדשות להתמודדות עם קונפליקטים.

יועצת זוגית הוא אשת מקצוע אשר הוכשר לייעץ לזוגות. הם מאומנת לזהות בעיות במערכות יחסים ולעבוד עם זוגות כדי לפתור אותם. הרבה אנשים שמגיעים לייעוץ חווים בעיות בתקשורת, אמון, אינטימיות ומחויבות.

יועצים זוגיים יכולים לעזור על ידי סיוע לזוגות לנקוט צעדים לקראת מערכת יחסים מאושרת יותר.

הצעד הראשון שהם יעשו הוא לערב את בני הזוג בשיחה על מה שקורה בחייהם ולמה זה עשוי להשפיע על מערכת היחסים שלהם. השלב הבא כולל זיהוי על מה צריך בני הזוג לעבוד יחד, כמו גם מה כל אחד מבני הזוג צריך מהשותף השני כדי לענות על הצרכים האלה.

השלב הזה כרוך בבני הזוג לנקוט בפעולה על השלבים המזוהים כנדרשים על ידי התבוננות בלוח הזמנים שלהם, כישורי ניהול הזמן, ניהול קונפליקטים ותקשורת בינאישית.

יועצת זוגית מאומנת לעבוד עם זוגות שרוצים לשפר את מערכת היחסים שלהם. היא יכולה לעזור לזוגות להתמודד עם האופן שבו הם מתקשרים זה עם זה, כמו גם אינטימיות רגשית ומינית.

לחלק מיועצי הזוגיות יש התמחות בתחום נתון, כגון זוגות הומואים או לסביות, אבות ובנות או משפחות מעורבות וכדומה. 

מטרתו של יועץ זוגי היא להיות כנים ככל האפשר עם המטפל, ויחד עם זאת, ל"עבוד" בטיפול על מנת לגרום להם לשנות את דרך ההתנהלות ולהגיע לתוצאות.  אחת הדרכים שזה יקרה היא אם המטופל יביא יותר פרטים אישיים או רגשות. יועץ צריך לנסות ולהבין את הלקוח ברמה עמוקה יותר על מנת לתת לו ייעוץ מדויק.

מטרתו של יועצת זוגית היא להגביר את האינטליגנציה הרגשית של המטופל. כאשר שני יועצים עובדים יחד, הם מסוגלים לסייע למטופל לראות את עצמו באור אובייקטיבי יותר מכפי שיוכלו לייעץ לבד.

כאשר מטופלים ממשיכים בטיפול, זה עוזר להם להשתפר בזיהוי הרגשות והדחפים שלהם. הם גם מסוגלים ללמוד כיצד לבטא את עצמם בצורה טובה יותר באמצעים ניואנסים יותר.