You are currently viewing שירותי יעוץ תקינה

שירותי יעוץ תקינה

מכון התקנים קובע כי כל מוצר המיובא לארץ בצורה מסחרית מחייב אישור תקן, בין אם מדובר במשחק לילדים או מוצר בריאותי. המשמעות של אישור תקן הוא שהמוצר נבדק והוא מאושר לשימוש ליעוד שנקבע לו וניתן לשווקו בארץ. למעשה, אישור תקן הוא מסמך שבו מפורטות הדרישות של אותו מוצר, המספקות הגנה על הצרכן מבחינת שימוש המוצר, בטיחות המוצר, הגנה על הסביבה והתווית המוצר לשימוש המותאם לו.

מהו תקן רשמי? 

מכון התקנים הוא היחידי שקובע את תו התקן. מכון התקנים קובע  מהם התקנים הנדרשים לכל מוצר. תקנים אלו מטרתם בראש ובראשונה לשמור על בטיחות הציבור, בריאות הציבור והגנה על איכות הסביבה. בנוסף תו תקן מטרתו לספק מידע על המוצר, במקרים שאין מידע קיים או מנגנון חלופי שמטרתו להקנות הגנה לצרכן.  

אחד השלבים הראשוניים והחשובים ביותר שיש לבצע לפני  יבוא המוצר הוא בדיקת הדרישות הרגולטוריות הקיימות בשוק. דרישות אלו הן התקנים בהם חייב המוצר לעמוד כתנאי למתן היתר ליבואו ולשיווקו.  ישנם תקנים שונים למוצרים שונים שעליהם דנים וקובעים ועדות ציבוריות אלו תקנים יהיו במרכז אגף התקינה. חברי הועדה הם נציגים ממגזרים שונים של המשק, החל מקבלנים, יצרנים, אנשי מעבדות ואנשי מחקר ומדע.   

תו התקן שנקבע הוא הבטחת תאימות או חליפיות של מוצרים, לשם מניעת נזק העלול להיגרם בשימוש במוצר, בחומר או במערכת הגלויים ושאינם גלויים לעין.  מכאן שבמידה ואין התאמה בין התקן מוצר אסור לייבאו.

תהליך בקבלת אישור יבוא או אישור תקן ? 

צו יבוא חופשי קובע אילו אישורים נדרשים לשם קבלת רישיון יבוא. מהם הפריטים המותרים ליבוא גם ללא הצגת רישיון ליבוא ותנאים נוספים  ליבוא. סמכות התקנת התקן לפי סעיף 2 לפקודת הייבוא והייצוא היא בידי שר הכלכלה והתעשייה. 

צו יבוא חופשי כולל תיאור הצו ומספר תוספות המפרטות על הצו.

תוספת הראשונה מפרטת אילו סחורות החייבות ברישיון יבוא. 

תוספת השנייה מפרטת באילו תנאים או אישורים נדרשים לשחרר סחורות המחזקות במכס. סמכות התקנת התקן לפי סעיף 2 לפקודת הייבוא והייצוא היא בידי שר הכלכלה והתעשייה. 

לצד צו יבוא חופשי ישנו צו איסור יבוא יחד עם צו המכס, צו זה מפרט את הרגולציה הטכנית בייבוא סחורות למדינת ישראל.

יבוא מוצרים הנדרשים ל"אישור תקן" 

מוצר המיובא לארץ ונדרש אישור תקן יוגדר. ראשית מעיל המכס יגדיר את קוד פרט המכס. קוד פרט מכס (HS CODE NUMBER) קובע אם יש אישור תקן ממשרד ממשלתי מסוים כגון :  מכון התקנים, משרד התחבורה, משרד הבריאות, משרד התקשורת, הכלכלה , וכו' או שלמוצר נדרש אישור יבוא. 

יועץ תקינה

יועץ תקינה יסייע לכם בתהליך קבלת אישור תקן למוצרים שלכם. יועץ תקינה ידע איזה תקן נדרש, אילו מסמכים נדרשים ובכך יחסוך לכם זמן יקר ועוגמת נפש. חשוב לבחור יועץ תקינה בעל ניסיון בתחום. המכיר את החוקים הרגולטוריים לא רק בישראל. גם אם הנכם מעוניינים לייצא מוצרים מהארץ לארצות אחרות חשוב לעבור את אותו תהליך במדינות השונות.